marianne-portrait
Marianne Ruth Kristensen
Harsdorffsvej 4A, 3. mf
1874 Frederiksberg C
tlf. 2681 1022
e-mail: marianne.ruth.kristensen@gmail.com


  • Uddannelser:
  • Cand.pæd. i pædagogisk psykologi / Master of Arts in Educational Psychology, MA (Ed). Aarhus Universitet. Kandidatuddannelsen blev afsluttet med specialet "Ph.d. desire – vilje til liv i Akademia"
  • Certificeret Art Spirit Coach. Danish Institute of Arts, Spirituality & Communication v/ Steen Lykke, København
  • Master of Arts In Expressive Arts Therapy, Concentration in Coaching Consulting and Education with a minor in Psychology fra European Graduate School EGS, Says Fee, Switzerland. Kandidatuddannelsen blev afsluttet med specialet ”Fysioterapeuten som løsningsorienteret coach”
  • 3 årig diplomuddannelse i Expressive Arts; kunstorienteret ressource-udvikling, ISIS europe Denmark
  • Et årig videreuddannelse til ledende og undervisende fysioterapeut
  • Fysioterapeut, Skodsborg Fysioterapiskole

Jeg tilbyder:
Kurser i Expressive Arts Coaching
Kurser i Løsningsorienteret Coaching
Individuelle og gruppecoaching-sessioner
Undervisning i den løsningsfokuserede samtale, udviklet af Steve de Shazer
Undervisning i verbal og nonverbal kommunikation
Undervisning i og facilitering af æstetiske og oplevelsesbaserede forandrings- og læringsprocesser
Expressive Arts workshops - anvendelse af intermodale metoder

Kurser og undervisning henvender sig til unge og voksne - enkeltpersoner som grupper - der er interesserede i forandring og forundring gennem æstetiske lege- og læringsprocesser.
Jeg underviser gerne på både dansk og engelsk.