SB portrætter 002_2
Sanne Brocks
Bjørnbækvej 12, Ørum,
9320 Hjallerup.
tlf: 98-28 23 88
mobil: 30-28 23 88
e-mail: sannebrocks@gmail.com


Uddannelse:
Ergoterapeut, Institut ved Århus Universitet for Ergo- og Fysioterapeuter, 1978.
Videreuddannelsen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter i Århus, linjen ”Ledende og Undervisende Funktioner” (1 år).
ISIS EUROPE Denmark.Uddannelse i Expressive Arts, modul 1 (1 1/2år).
ARC Tyskland/ISIS Denmark. Uddannelse i Coaching with the Arts, modul 2 (1 1/2år).
Arbejde:
Har arbejdet som ergoterapeut i psykiatrien gennem 10 år, såvel i hospitalspsykiatrien som i
socialpsykiatrien (Fountain House i Aalborg). Har arbejdet 10 år som ergoterapilærer på Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg.
Har nu undervisning, kurser og konsulentopgaver på SIND Daghøjskolen i Aalborg, MB-uddannelsen (Medarbejdere med Brugerbaggrund, psykiatrien) i Danmark og Norge, Brugerlærerne (også i psykiatrien), Daghøjskolen FOKUS i Aalborg (mennesker med udbrændthed) og på Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg. Som medlem af OutCasts har SB netop afsluttet et års projekt i samarbejde med SIND Daghøjskolen i Aalborg om en teaterforestilling ”My Life” for unge, psykisk sårbare kursister fra SIND Daghøjskolen.
Er aktiv deltager i maske- og paradeteatret Dunkelfolket og foreningen Voergårds Levende Historie.
Links:
www.OutCasts.dk
www.dunkelfolket.dk
www.middelalderdage.dk

Sanne Brocks tilbyder:
Fortælleværksteder (temaer fra livshistorien)
Drama og teaterimprovisation
Fra livshistorie til scenekunst
Masker, den konkrete fremstilling og anvendelsen (ad modum skuespiller Lotte Hermann)
Marionetdukker, fremstilling og anvendelse (ad modum Neville Tranter og Svend Erik Kristensen)
Kunst på Kryds og Tværs
Middelalder-workshop (håndværk, dans, klædedragt, mad m.m.)
Brug af billeder i psykiatrisk ergoterapi
Brug af musik og dans i ældreplejen