Bodil Nielsen
Privat: Søskrænten 146, Stavtrup. 8260 Viby J. Tlf. 86133512
mobil: 21928919
bodil@timeart.dk
www.timeart.dk

Uddannelser:
  • Dramaturg, Århus universitet
  • Kropsdynamisk Analyse, Bodynamic Institut
  • Kunst- og udtryksorienteret psykoterapi, ISIS danmark
  • MA Expressive Arts, European Graduate School, Schweiz
  • CAGS, European Graduate School, Schweiz
  • Somatic Experiencing® Practitioner

Bodil Nielsen, MPF (medlem af psykoterapeutforeningen)
Bodil Nielsen har siden 1991 arbejdet som psykoterapeut. Bodil arbejder på basis af krops- og kunstbaserede metoder, med SE-metoden (Somatic Experiencing) til at bearbejde chok og traumer, som et centralt redskab i hendes virksomhed som psykoterapeut.

Bodil Nielsen er desuden kendt for at udbyde kurser i Art Based Coaching; en coaching metode der henvender sig til undervisere, kunstnere og konsulenter der arbejder med æstetisk læring, social innovation og forandringsledelse. Metoden er velegnet som en skabelon for procesdesign – en ABC i design og iscenesættelse af kunstbaserede læreprocesser – for enkeltpersoner i grupper. Metoden er baseret på kunstens iboende evne til at rumme kompleksitet og uforudsigelighed, hvilket gør den til en dynamisk og levende udfordring for såvel coach, som deltagere.
Bodil Nielsen tilbyder både introduktionskurser og træningsforløb i Art Based Coaching. Begge dele foregår med deltagernes aktive medvirken og med anvendelse af kunstneriske udtryksformer som teater, musik, poesi, dans og billedkunst. Bodil Nielsen uddyber og perspektiver gennem sin undervisning og sit træningsforløb, metodens virkefelt gennem eksempler fra sine erfaringer som kunstbaseret coach og proceskonsulent i både offentlige og private virksomheder.
Yderligere informationer om Art Based Coaching på: www.timeart.dk