Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling 2019 i Foreningen for Expressive Arts Danmark.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 26. januar 2020 kl. 10:30 - 12:00 i Traumehelings lokaler på Kigkurren 8A, 2300 København S.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Formandens beretning, herunder orientering om bestyrelsens arbejde, som besluttet på generalforsamling 2019, om at udvide/danne nyt netværk.
v/ Marianne Ruth Kristensen.

4. Forslag om nedlæggelse af Foreningen for Expressive Arts Danmark
4a. Debat og afstemning
4b. Økonomi: fremlæggelse af revideret regnskab og stillingtagen til indestående v/ Lisa Madsen for kasserer Johanna Jonsdottir/revisor Leise Kjær.
4c. Stillingtagen til EXA-foreningens materialer
4d. Stillingtagen til EXA-foreningens hjemmeside
4e. Stillingtagen til EXA-foreningens facebook-side

5. I tilfælde af nedlæggelse af foreningen: afholdelse af begravelsesritual

Eventuelle forslag/punkter til generalforsamlingsdagsordenen skal være bestyrelsen i hænde minimum 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. forslag skal sendes til formand Marianne Ruth Kristensen på marianne@bykristensen.dk senest 16. januar 2020.