Krop og ledelse – Embodied leadership


Foreningen Expressive Arts Denmark holdt 2. februar 2019 den årlige generalforsamling og som altid inviteredes til fordybelse i workshop med titlen ‘Krop og ledelse - Embodied Leadership’. Denne gang førte norske Anne Solgaard an; hun er uddannet i Expressive Arts fra bl.a. Tamalpa Institute samt tidl. underviser ved Norsk Institutt for Kunst- og Udtrykks-kommunikasjon (NIKUT).
De 25 deltagere mødtes på Teaterøen i dansevenlige rum med udsigt til den kolde vinterhavn.
Annes intention var at give deltagerne en levende erfaring af praksis med kropsligt nærvær i personlige såvel som arbejdsrelaterede sammenhænge. På gulv udforskede vi således gennem bl.a. sociometri og nænsomt guidede øvelser et spændende repertoire af kropslige positioner.


53398539_2233129393414252_6998523697002708992_o (1)


Der var ro på til at reflektere og udforske nye muligheder af bevægelighed, åbninger, modstand, tempo og rytme. Både til musik og i stilhed, mødtes vi i parvise grupper og trænede kommunikation med hele sanseapparatet. Skift og flow virkede integreret så helheden havde tid at følge med.
Snart gik eller rullede man igen alene henover de kølige træbrædder. Snart løb man i større flok i leg og intuitivt flow. I grupper byggede vi skulpturer med liv og lemmer. Alle skulpturerne fik titler og blev bevidnet i fællesskabets ånd.
I mindre grupper arbejdedes der med opmærksomhed på for eksempel kropslige mønstre af fastlåsthed som blev både tydeliggjorte og udfordrede: Hvad er min udfordring i øjeblikket og hvordan oplever jeg den i min krop? Hvordan kan jeg gå i dialog med dette sted og måske endda løsne op for ressourcer til at møde udfordringen?


54433414_2233127946747730_2377046557594746880_o (1)


Workshoppen var bygget intermodalt op således at dans/bevægelse var den primære modalitet med klare skift til tegning og kreativ skrivning. Tegninger og ord dannede senere et analogt udgangspunkt for små feedback-runder. På skift blev der danset tre-og-tre for hinanden til vores egne billeder og ord. Ud fra livfulde koreografier opstod æstetiske responser der pustede deltagerne uventede steder hen.
Dagens program varede fra 10 - 17 inkl. frokostpause, og Anne guidede os med invitationer til nye måder at skabe bevægelser på. Interessant var fx en øvelse af rytmisk vekslen mellem ind - og udånding hvor kroppen kun blev tilladt at røre sig på udånding. En meditativ udfordring til både koordination og fuldt nærvær.


52308643_2233129783414213_6943336652899090432_o (1)


Berørte, smilende, leende, tavse, snurrende, undrende gik workshoppen mod sin afslutning. I en sidste runde bevidnede vi hinandens billeder - og hver enkelt gav sit billede en bevægelse med på vejen. Hænder, fødder, arme, ben, hofter og hoveder - alle kroppe sprang spontant med i cirklen til fælles afsked. Gennem dagen var skabt en varm og tryg stemning, og alle bidrog til et fordybet rum. Anne fremstod som en kyndig, tydelig og omsorgsfuld workshopleder. Deltagerne kastede sig ud i workshoppen med stort engagement og mod. Øvelserne var tilpassede så enhver kunne være med selvom flertallet dog havde forudgående kendskab til denne form for danse- og udtryksarbejde. Det var indtrykket at mange bevægede sig gennem dagen på en mere eller mindre transformativ rejse, hvor den enkeltes egne impulser fik næring til videreførelsen af kropsligt lederskab.


Tekst: Nanna Wibholm
Fotograf: Henriette Lykke

Fotografi og det Indre Landskab


FOTO Leif
En flok på ni deltagere begav sig søndag d. 16. september afsted mod Saltrup til skov og højloftet atelier på EXA workshoppen “Fotografi og det Indre Landskab”. 
Workshoppen blev faciliteret af Henriette Lykke som er udøvende kunstfotograf fra Akademiet FAMU i Prag (BA) samt uddannet i tegneterapi fra University College Lillebælt samt Art Spirit Coach fra Danish Institute of Art, Spirituality & Communication. 

Nypresset æblesaft og duft af kaffe slår os i møde ved ankomsten. En bugnende skål med mørkrøde hyldebær står fremme. Den er til senere brug i atelieret, får vi at vide. Henriette byder velkommen. 

Hovedparten af dagens workshop skal foregå under åben himmel. Vejret er heldigvis med os. Inden afgang mod skoven samles vi og Henriette guider os med en lille øvelse til hver især at finde os et sted i eller rundt om Henriettes landsted, hvorfra vi mærker, at vi kan tage kontakt til vores indre landskab. Vel at mærke det indre landskab som det ser ud lige nu, i stemninger, sansende associationer, tanker og billeder. Stedet byder på rige muligheder for at udsøge sig kroge og hjørner, fra æblehave, maskinlade, bålsted, græsplæner eller indendørs under træbjælker. Så godt som det nu er muligt, nedfælder vi en beskrivelse af det aktuelle indre landskab på et ark papir. Beskrivelsen er kun til os selv. Herefter læser Henriette højt fra forfatter Josefine Klougarts ‘New forest’ samt uddrag fra en bog om træer fra forskellige mytologier. 

Parate til Gribskov og udrustet med kameraer og mobiltelefoner bevæger vi os ind i skovens grønne. Vi falder i snak. Efteråret har så småt taget fat. På vejen passeres Dronningen og Kongen, som er to høje brede egetræer på over 400 år. 

Et udvalgt shelter med ildsted bliver gruppens samlingspunkt. Her lægges oppakning og frokost. 
Henriette instruerer os i workshoppens næste runde, hvor vi i stilhed vil gå i dialog med skoven med kameraet som mediator for alt det som måtte fange vores blik. Udfordringen ligger i at begrænse sig og finde egne benspænd. I en snæver ramme ligger også stor frihed.
Stort som småt stilles skarpt, nye vinkler på svampe, kryb og mos, at lægge sig i skovbunden og rette linsen mod den gråblå himmel, henover søens kolde vand, skjulte hulrum og togspor der fortsætter ind mellem grene og barkede stammer. Vi bliver optagede og nærværende af hver vores egen proces. Tiden suser forbi.


skovenNanna Bål


Da vi atter mødes - hver især med nye fotografier i lommerne - har Henriette tændt et lille bål. Vi spiser frokost mens ilden knitrer, og der deles ganske kort en sætning fra vores oplevelsen af at fotografere skoven. I stilhed går vi turen tilbage til atelieret. 

Tilbage igen praktiserer vi den hårde kunst at vælge ud. Ét fotografi får lov at materialisere sig fra computerskærmen ud gennem printerens blege blæk. Indendørs i det rummelige atelier sættes arbejdspladser op i firkanter på gulvet. Den sidste modalitet er maleri. Hyldebærsaften står klar til mørkerøde dryp. Der stilles maling, farvekridt, blæk, kul, pensler, svampe, materialer til rådighed til at sværte, stryge, prikke, trykke, tegne.


atelier gårdpladsen


Hvad høstede vi fra skovens landskab - og hvis der var nogen resonans, hvilken førtes så eventuelt med tilbage til det indre? 


Atelier1 VærkerneI dagens sidste del går vi igang med en mere analog modalitet. Maleri udspringer fra fotografi, en sammensat collage til ét værk. En dialog tager form og har måske, måske ikke, forbindelse til det først beskrevne indre landskab. Vi sættes sammen i par og der gives æstetisk feedback til det endelige værk. Den som har lavet værket får lov til at lytte mens makkeren betragter, beskriver, samtaler med værket indtil der byttes rundt. Den fælles afslutning bliver en runde hvor hver enkelt deltager taler om sit værk og processen. 

En stor tak til Henriette Lykke for at facilitere workshop og fotografi, og til skoven der bød os velkomne i sit efterårsly. Det var en berigende dag hvor både indre og ydre landskaber blev stemt og for flere af skabte lyst til yderligere udforskning af fotografiet.

Tekst: Nanna Wibholm
Foto: Henriette Lykke

Fordybelse med musik

I forbindelse med den årlige generalforsamling 2018 i Foreningen for Expressive Arts Danmark, afholdes traditionen tro en workshop, så der i praksis kan smages en smule på feltet.

Workshoppen bliver denne gang faciliteret af Tove Skovbo Christensen og har titlen: "Fordybelse med musik”.

Tove skriver i sit oplæg: ”Jeg vil fortælle om erfaringer med musik som modalitet. I bagagen har jeg en uddannelse som cand.mag. i musikvidenskab og psykologi, en grunduddannelse og videreuddannelse som Art Spirit Coach ved Steen Lykke på Danish Institute of Art, Spirituality and Communication - samt GIM-kursus ved Torben Moe og Agnete Birktoft. Jeg forbereder en eftermiddag med oplæg, musikoplevelser, øvelser og refleksioner. Vi kommer omkring musikkens dimensioner, kriterier for udvælgelse af musik, aktiv musiklytning, musikkens anvendelsesmuligheder og dens potentiale. Vi stifter bekendtskab med musikalske fantasirejser og hører om, hvad den musikterapeutiske metode GIM (Guided Imagery and Music) er og kan.”


Tove2De 15 tilmeldte bobler og drysser og indtager pladserne. Workshoppen indledes passende med “Sneflokke kommer vrimlende” af Jeppe Aakjær. Og med sangen falder ro over forsamlingen.

Tove indleder. Hendes deltagelse i et ph.d. forskningsprojekt om effekten af GIM viste Tove, hvordan krydsfeltet mellem musik og psykologi kan skabe forandring. Mødet med GIM var for hende “En Frugtbar Finde-Hjem-Rejse”.

Musik vækker vidt forskellige associationer, tanker, følelser og sansninger alt efter hvem der lytter, hvilket naturligvis bør tænkes ind i en GIM session. Fx kan dybe basklange udgøre en form for “holding experience” for klienten.
Vi lytter til et stykke af Bach: 2. sats klaverkoncert og deler bagefter på tomandshånd, hvad musikken har udløst. Der dukker mange forskellige associationer op:
Minder fra kollektivet i Vanløse
Klaverets lyd flød mellem alle etager
Præsten spillede gerne og ofte Bach
I ‘Melankolsk anklage’
Ser Jesus på korset både ned og op
En tidsrejse til gammeldags sporvogne og sprøde grammofoner
Med støvet klang

Tove fortæller hvordan GIM kan tilpasses til mange klientgrupper. Hun nævner, at svenske Margareta Wärja (Expressive Arts terapeut, underviser og uddannelsesleder) har haft en vigtig indflydelse på udbredelsen af GIM i Norden. Der er også lavet en række forskningsprojekter i metoden som yderligere har givet den anerkendelse.

GIM metoden fordrer musikalsk stemthed, som er en basis for æstetisk læring. Musikalsk stemthed betyder modtagelighed hos klienten, og hvis terapeuten kan skabe rum for stemthed og modtagelighed kan nærhedsoplevelser opstå. Nærhedsoplevelser sætter klienten i en tilstand af sansning og nærvær.

deltagere


Gennem workshoppen træder vi ind og ud af henholdsvis toner og Toves ord. Vi reflekterer over hvilken musik vi selv lytter til? eller ikke så gerne lytter til? Flere af deltagerne svarer, at musikvalg ofte afhænger af humøret og situationen. Konteksten betyder således meget for både terapeutens og klientens præferencer når en GIM session sættes sammen.

En GIM session er struktureret som en musikalsk fantasirejse. Musikalske fantasirejser har historisk set været brugt med mange formål. Lige fra LSD terapier i psykiatrien til afspændingsmetode. En musikalsk fantasirejse kan betegnes som en kognitiv repræsentationsform. Der er både fordele og nødvendigheden af stor varsomhed. Ofte deles en GIM session op i 4 faser som minder om en sonateform. Sessionen skal altid have et fokus inden start. Fokus kan så kan udvikles i faserne.
Tove guider os herefter gennem en musikalsk fantasirejse. Stilhed og åndedræt, et sikkert sted etableres. Dog - stilhed er aldrig uden lyd! Trompetøvelser og rumklang fra nabosalen trænger ind. Efter den musikalske fantasirejse tegnes mandala med farvekridt. Det tavse rum fastholdes.


krea2Feedback på den musikalske fantasirejse vidner om blandede oplevelser af interventionen. Lige fra modstand og invasion af musikvalget til hengivenhed og berørthed af musikvalget.
Dette reflekteres over med reference til en af Expressive Arts’ grundlæggere Paolo Knill der forinden sine undervisningssessioner altid stiller spørgsmålet: “Are you ready?” hvilket ikke blot betyder klar men også villig.
Vilje og villighed er derfor centralt i GIM arbejdet. Det handler ikke nødvendigvis om at have en positiv dejlig oplevelse. Sessionen kan have alle slags kvaliteter og stemninger, og hvis der er modstand kan klienten med brug af sin vilje og villighed også lære fra dette sted.

I tråd med andre psykoterapeutiske retninger kan GIM sessioner have både støttende, eksplorativt eller eksistentiel/spirituel retning. Dette afhænger af klientens behov og terapeutens vurdering.

krea (1) Nanna&Helena


Et vigtigt aspekt af at strukturere en musikalsk fantasirejse er såkaldte Intensitetsprofiler. Intensitetsprofiler bruges konkret til sammensætning af en GIM session eller musikalsk fantasirejse. På Intensitets-aksen (vertikal) og Tids-aksen (horisontal) skabes selve sekvensen.
Vi guides atter ind i en specifik musisk lytning som et eksempel på GIM metodens spændvidde, og Tove advarer os, at denne lytning kan være ‘udfordrende’. Her findes ingen harmonier og en ubehagelig stemning dominerer lydbilledet.

GIM er en spændende metode, og Tove har rigtig meget på hjerte. Vi når derfor ikke alt igennem, men slutter på et fint digt af Mihaly Babits:

"Jeg skal fortælle dig hemmeligheden om sangen
Enhver har en sang i sin sjæl,
og du kan høre din egen sjæl i enhver sang
Den, der har en smuk sang i sjælen,
ejer evnen til at høre andres smukke sange."

Mætte af indtryk og ny viden bliver vi enige om, at det må blive til endnu en workshop.
Indtil da er der muligheder for at søge viden om GIM terapi andre steder, fx GIM terapi i Danmark og forskningsartikler som Coping with Work-Related Stress through Guided Imagery and Music (GIM): Randomized Controlled Trial


Tekst: Nanna Wibholm
Foto: Henriette Lykke


Lydenes univers

Efterklange fra EXA- foreningen efterårsworkshop, Lydenes Univers den 4. november 2017

exalyd11 exalyd13Tryghed, nærvær, nuet
Taknemmelighed, tillid, total væren
Flyde i ét med universet
Lykkelig - og totalt træt
Perfektionens tilfældigheder
Berørt
Persona: gennem lyd
Pas
Nysgerrig, leg, forandret
Ro til fordybelse,
Lyd, sansning
Sjælebad

Sådan var det at blive ledt gennem et helt nyt univers af lyd sammen med Lea Bentsen.

exalyd10Næste gang du står i køkkenet med en du holder af og skræller gulerødder, så stik en i munden på ham eller hende og læg øret til deres hovedskal, mens de tygger og opdag nye sider af ham eller hende. Det gjorde vi. Nu kender jeg fx en side af Hanne, som jeg tænker, få andre gør.

Jeg har også opdaget, hvor utrolig mange lyde man kan få ud af et helt almindeligt kontor. Lyden af en stikkontakt, der tænder og slukker. Lyden af en kuglepen på en skraldespand. Lyden af en flaske, der vælter på et trægulv ... vand, der skvulper i en balje ... en håndfuld valnødder der gnides mod hinanden.


exalyd6

Lyde, der kan sættes sammen til en hel fortælling fra ens indre univers. Det bedste var nu at lukke øjnene og lytte til de andres lydfortællinger. En hel perlerække af små mirakler, der afspejler hvor vidunderlig forskellige vi er som mennsker.

Tak for en skøn dag og tak til Oasis for at lægge lokaler til.


exalyd8

Tekst: Leise Marud
Foto: Henriette Lykke

Sommerkursus 2017 - "Tilfældets gaver"

Dette sommerkursus, måske EXA-foreningens sidste på smukke Liselund, var ledet af Rasmus Forman og Marianne Ruth Kristensen og inspireret af tekster og tanker af Jørgen Leth og Shaun McNiff.

”Tilfældet er min gode ven, det kommer mig ofte til hjælp”
”At invitere tilfældet ind - at holde døren åben for det”
”Tilfældet ved ofte hvad jeg har brug for”
”Jeg er der. Jeg er klar – er åben”

Budt velkommen af Jørgens Leths ord, gik vi ud i sommeraftenen; nysgerrige, åbne, sansende og glædede os til at erfare nyt. Kom tilbage med hver en ting, der bød sig til, kiggede på os, råbte eller på anden måde tiltrak sig opmærksomhed.

”Øjeblikket findes. Der skal være plads til tiden” (citater, frit efter Jørgen Leth)

Vi gjorde os bekendte med tingen, fandt dens yndlingssted og skrev et brev til den, før alle ting skulle samles på et fælles mødested og rokeres rundt efter forskellige regler. En tilfældets runddans inden for den faste ramme.
Da alt faldt til ro, fortalte hver ting sin historie om aftenens hændelser og møder. Imens vi lyttede, indsamlede vi ord og sætninger, som gjorde indtryk fra tingenes fortællinger.
Af disse tilfældets gaver skabtes på forunderlig vis 13 nye digte eller historier, som blev læst op som aftenens afslutning. Hvilken gave.

DSCN5631


”Den kunstneriske proces får energistrømmen til at køre og løsner og bearbejder i sig selv ”det der er”. Finder selv hen til det, der har brug for en ny form”
”Døren skal holdes åben og det, der kan stå i vejen, er, hvis vi vil styre det for meget”
”Vi arbejder på at lave en scene - et rum hvor ting kan ske. Der skal være plads til det uventede”.


Berigede af morgensang, solskin og inspirerende citater fra Shaun McNiff begyndte vi dagen med at sætte spor på papir. Med lukkede øjne og opmærksomhed på ydre lyde og håndens bevægelser. Flere tegninger skærpede nærværet og den sidste tegning lavede vi, mens et vidne betragtede processen og bagefter fortalte, hvad der gjorde indtryk.

20170610_110101


”Dybden i verden findes på overfladen af verden. Den er ofte overset og ikke værdsat” ... ”Den iboende skønhed er i de små handlinger” ... ”De simple tilgange, at gå med det der er. Med det der allerede er tilstede” ... ”Bevidning er vigtig. At blive set og blive inspireret” (citater, frit fra Shaun mcNiff)

Fra bevægelse på papir til bevægelse med kroppen. Fra egen bevægelse til gruppens bevægelse. Fra bevægelse i par til gruppedans med rytmeorkester. Øvelser i at gå med det der er og blive inspirerede af det, som dukker op. Undersøgelse af hvad der sker, når modaliteten skifter fra tegning til bevægelse. Et nyt rum, en ny scene.


20170610_112235 (1)


Næste scene for bevægelsen var at skabe en mobile. Et bevægeligt værk som indeholdt tingen fra i går, den medbragte hverdagsting, som rummede skønhed, og de materialer der var til rådighed.
Der blev plukket, bundet, balanceret, afprøvet, ophængt, drømt, forsøgt, fortrudt, gentaget og mobilerne hang efterhånden uroligt i vinden fra grene, stativer og tørresnore. På vej. I deres vorden.

IMG_1333 IMG_1338 (1)

Et vidne kom på besøg, betragtede det spæde værk og kom med et ønske til, hvad det næste skridt i skabelsen kunne være.

Efter frokost blev mobilerne færdige og nogen fik en partner hængt op, som et svar/eller modsvar. Nogle nægtede at lade sig styre og fandt deres helt eget frie liv, muntert blafrende i blæsten
Mobilerne blev grupperede og fandt en form for sammenhæng. Der blev fundet lyde til de forskellige urolige værker og fundet måder at præsentere mobilegruppen for et publikum.

20170610_145214


Og endelig fik vi alle lov til at se og opleve mangfoldigheden af, hvad tilfældet havde begavet de forskellige værker med. Hvordan de havde formet sig enkeltvis og taget farve af, eller forstærket deres udtryk ved, grupperingen. Hvordan lydene, sangen og dansen føjede sig til synet og hvor betydningsfuldt det føltes at værkerne blev set og bevidnet gennem en kort og enkel feedback.

20170610_122305 (1)

Tak til Marianne og Rasmus for den fantastiske ramme, hvori alt dette kunne udfolde sig trygt i al sin uforudsigelighed. Hvor de inspirerende ord fik praktisk liv og de forskellige trin føjede sig så fint til hinanden.
Og Tak til Jette og Liselund for endnu et vidunderligt ophold i de idylliske fysiske rammer, med så god forplejning og stor rummelighed.

Lisa