Referat fra Generalforsamling 2020

Valg af ordstyrer: Lea, referent: Lisa.

Marianne aflægger formandens beretning, denne findes herunder

Forslag om nedlæggelse af Exa-foreningen
9 stemmer for nedlæggelse af foreningen, 1 undlader at stemme.
Der er i alt 10 medlemmer på Generalforsamlingen. Dette er under 75% af medlemmerne (der skal være min. 16) Hvorfor der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Christianshavns Beboerhus d. 24/2 for endelig beslutning.
Der er en hilsen fra Rasmus i Portugal, som foreslår en mailliste med tidligere medlemmer, samt ønske om indbydelse til sommerkursus i Portugal.

Økonomi
Det fremlagte reviderede regnskab godkendes og underskrives af de fremmødte medlemmer.
Anvendelse af de resterende midler drøftes. Det aftales at indestående, efter betaling af udgifter ved Generalforsamlingen, gives til det nye netværk for Kunstbaseret arbejde, som er under oprettelse, under forudsætning af, at der etableres en ansvarlig ledelse, struktur og økonomi i dette netværk. Pengene står på EXA-kontoen indtil 1/12 2020 og gives derefter til U-turn, Tuba eller anden almennyttig organisation der arbejder med kunst og mennesker, hvis ikke det nye netværk er levedygtigt. Den nu siddende bestyrelse bemyndiges til at træffe afgørelsen inden for disse rammer.

Materialer
EXA-foreníngens materialer (farver, maling, papir mm.) kan fortsat benyttes af foreningens tidligere medlemmer og af det nye netværk, indtil det er brugt op. Det opbevares hos Lisa, tlf. 20862615. Ring hvis du vil bruge det.

Hjemmesiden www.exaforeningen.dk
Hjemmesiden kører videre indtil 1/12 2020 og webhotel betales for 1 år. Siden er således åben i overgangen til nyt netværk og alle kan nå evt. at gemme det materiale, artikler, beskrivelse af workshops og billeder, som nu ligger på hjemmesiden.

Facebook
Facebooksiden løber også videre til max. 1/12 2020 og kan efter ønske overtages af det nye netværk evt. efter navneskift.

Vi siger tak til Marianne for hendes store arbejde som formand og overrækker en gave fra medlemmerne.
Der afvikles et begravelsesritual for foreningen.

Referent Lisa Madsen