Ang bestyrelsens arbejde


På et ekstraordinært møde den 15. januar 2014 drøftede medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen for Expressive Arts Danmark mulige strategier for foreningen.
Vi fremlagde og afklarede hver især vor egen situation og på baggrund af dette og med udgangspunkt i de kølige kendsgerninger samt de indkomne svar på vores medlemsundersøgelse, drøftede vi, hvilke fremtidsmuligheder og -begrænsninger der findes for både bestyrelses- og foreningsarbejdet.

Bestyrelsens medlemmer er enige om, at kvaliteten af Expressive Arts arrangementerne skal forblive høj og være i overensstemmelse med både Expressive Arts teoretiske/filosofiske grundlag og foreningens vedtægter.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne har af varierende årsager færre ressourcer til foreningsarbejdet i de kommende år. Samtidig er det væsentligt for os at understrege, at vi alle nærer en dyb kærlighed til Expressive Arts arbejdet og har lyst til at fortsætte bestyrelsesarbejdet under forudsætning af, at bestyrelsen neddrosler sin aktivitet.

For at bevare foreningen foreslår vi derfor, at aktiviteterne vedligeholdes, men at bestyrelsens forpligtigelsesgrad og mødeaktivitet reduceres.
Det betyder primært, at vi som bestyrelse fra tidligere at være ansvarlig for ideudvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af fem årlige arrangementer nu forpligtiger os til at sørge for ét arrangement årligt. Dette arrangement vil blive afholdt i København i forbindelse med den årlige generalforsamling først i februar måned.
Dette forslag er fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2014.

Bestyrelsen ønsker at fremhæve, at alle medlemmer naturligvis på eget initiativ er velkomne til at arrangere workshops, kurser og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Expressive Arts teoretiske/filosofiske grundlag og foreningens formål. Vi vil bl.a. opfordre til, at der bliver arbejdet for at bevare det traditionsrige og vigtige sommerkursus på Liselund

Bestyrelsen vil være behjælpelig med, at medlemmernes Expressive Arts relaterede arrangementer bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside og via mailliste.
Invitationerne til aktiviteter kan sendes til foreningens web ansvarlig Marianne Ruth Kristensen på marianne@bykristensen.dk

På vegne af bestyrelsen
Marianne Ruth Kristensen