Noget om EXA psykoterapi
EXA-terapeuter arbejder ikke med en fastlagt metode. Hver terapi er unik og tilpasset den enkelte klient og terapeut efter, hvad der er behov for. Vigtig er dog muligheden for at være sammen på andre måder end blot i samtalen. Med legen, billederne, kroppen, musikken...

Terapeuten lægger vægt på sammen med klienten at undersøge, hvad der rører sig, ved at give det en kunstnerisk form. Terapeuten kan f.eks. foreslå en klient, der giver udtryk for at det hele er sort, at male et sort billede. Når klienten og terapeuten kikker på billedet sammen, kan de få indtryk og associationer, som giver nuancer og overraskelse til klientens oplevelse af, at det hele er sort. Måske dukker der en kvindefigur op, som minder klienten om en nonne, som er tryg og varm i sin sorte kjole. Og dermed kaster et nyt lys på tungsindet.

Det er nemlig ikke sådan, at vi har styr på, præcis hvordan billedet bliver. Noget af det vi tumler med kommer på overraskende måde til udtryk i det vi skaber. Når vi ser på det bliver vi måske rørt. Måske opdager vi noget, som kan hjælpe os videre. Og måske vækker det nye spørgsmål. Overraskelserne hænger sammen med at vi bruger hele kroppen og alle sanser i stedet for blot vores hoved.

Man søger altså at skabe form i det, som presser sig på ved at male, danse eller spille det. Og i oplevelsen af det værk, der dukker op, opdager man næsten altid noget nyt. Eller kommer til en ny forståelse. Med kunstværket er der skabt noget konkret, som vi kan forholde os til, i stedet for blot følelser og fornemmelser, som er svære at stille noget op med. Det gør det lettere at gå videre. Også fordi arbejdet hjælper os til at blive mere kreative og legende.

Der kræves absolut ingen kunstneriske færdigheder af klienten/patienten. Man arbejder kun med kunstformer, som ikke kræver teknisk kunnen. Hvis klienten behersker en eller flere kunstneriske discipliner, kan man selvfølgeligt inddrage dem. Det kan på den anden side tvinge os til stor opmærksomhed og følsomhed at arbejde med noget, vi ikke er så gode til.

Terapeuten vil som regel have en eller få foretrukne kunstneriske medier som billede eller dans, men terapeuter i EXA-foreningen er trænet i alle de forskellige kunstneriske former og kan derfor bruge dem alle. Det giver mulighed for også arbejde med at skifte fra en kunstart til en anden: at danse et billede, at male en dans, fortælle dansens historie og finde billedets musik.... Når man sådan skifter udtryksform, er det ligesom at se på en genstand fra forskellige sider. Det bliver mere præcist. Og man vil ofte opleve, at forandringen af den kunst, man skaber, følges af forandringer i den måde, man opfatter sig selv og resten af verden på. Man kan sige, at man i kunstterapi, kan få ny psykisk form ved at forme billede, ler, toner, bevægelser eller poetiske ord i et kunstværk.

Mange terapeuter kombinerer kunstterapien med erfaringer fra andre terapiretninger som kropsterapi og forskellige former for samtaleterapi. Det er også derfor meget forskelligt hvordan den enkelte terapi vil forløbe.

Selvom man arbejder med kunstneriske udtryk vil samtalen altid have en væsentlig plads blandt andet til at fokusere problemstillingerne og formulere de ny-indhøstede erkendelser. Sommetider vil samtalen måske fylde det hele - afhængigt af, hvad der er behov for. Sproget er nødvendigt for at bygge bro til vores øvrige erfaringer.

EXA egner sig godt til gruppeformat og intensive forløb, men fungerer også fint som individuel "1 time om ugen" terapi. Som i al anden psykoterapi spiller det personlige forhold mellem terapeut og klient/patient en vigtig rolle.

EXA psykoterapi kan bruges både af mennesker med alvorlig psykisk sygdom og af psykisk sunde til selvudvikling eller bearbejdning af afgrænsede områder. Fordi terapien øger vores evne til at opdage og acceptere, hvad der sker med os, og samtidig styrker vores evne til at tænke nyt og handle kreativt, egner terapien sig til stort set alle typer af problemstillinger, men den enkelte terapeut kan have særlige interesseområder (se evt. medlemsprofiler).

Noget om EXA pædagogik
At lære er andet og mere end at tilegne sig information. At lære noget er også dannelse, i ordets egentlige betydning dannelse af nye måde at forstå sig selv og samspillet med omverden på. Effektiv pædagogik må derfor involvere eleverne aktivt i stedet for kun at flytte viden fra lærerens hoved til elevernes hoveder. Eleverne må engageres, røres og måske rystes.

Her tilbyder de kunstneriske medier en uudtømmelig brønd af muligheder. Kunstens evne til at bevæge og bringe erkendelse samt muligheden for at inddrage alle sanser, giver den kunstbaserede pædagogik et kraftfuldt potentiale i undervisning af enhver slags. Eleverne oplever ofte, at de når længere på kortere tid, fordi de også følelsesmæssigt engagerer sig. I stedet for at høre om f.eks. "personlighedsforstyrrelser", kan eleverne udfolde dem i en teaterstruktur, som kalder både latter og tårer frem. Ved at give det lærte form i et kunstnerisk medie, fremkommer en personlige erfaring og integration af det lærte, som alt for ofte bliver forsømt i mere traditionel pædagogik.

Undervisere med træning i Expressive Arts vil ofte kombinere deres EXA træning med en anden faglighed. Denne baggrund vil selvfølgelig være afgørende for, hvilken undervisning de tilbyder. Fælles for alle EXA undervisere er den undersøgende og sansende åbenhed de går til undervisningen med. Dette betyder også, at de fleste EXA undervisere vil kunne tilrettelægge kurser, som har en undersøgende karakter, selv om det måske ligger i udkanten af deres egen faglighed. EXA undervisere vil derfor også kunne benyttes indenfor f.eks. konfliktløsning, teambuilding eller et inspirerende indput til personaletræning.

Noget om EXA supervision
EXA supervision er en kunstbaseret supervisionsmetode, som gennem legende og formgivende forløb kan bringe nyt og ofte overraskende lys på arbejdsmæssige problemer. I stedet for kun at tale om problemerne, undersøger man dem i et kunstnerisk medie, hvilket både kan klargøre relationer og uhensigtsmæssige mønstre på en meget præcis måde og samtidig åbne op for vores egen kreativitet og bevægelighed, som måske er kørt fast. Der bygges også her på kunstens karakter af seriøs leg og dens evne til at skabe mening og nærvær. Gennem kunstværket skabes form i det, som presser sig på, hvilket kan bringe afgørende indsigter og pege på nye kreative løsningsmuligheder.

Konkret kan man arbejde enten individuelt eller i en mindre gruppe hvor gruppedeltagere skiftes til at bringe en sag op. Supervisor kan tilbyde en struktur til at undersøge problemerne og her vil gruppen ofte med fordel kunne deltage. Der kan arbejdes med alle kunstneriske medier på et niveau, som ikke kræver færdigheder, men stor opmærksomhed og sensitivitet. Terapeuter af alle retninger og andre faggrupper, som arbejder med vanskelige relationer, kan have gavn af kunstbaseret supervision.

De fleste EXA psykoterapeuter vil også kunne tilbyde supervision. Se medlemsprofiler.

Hanne Stubbe Teglbjærg